1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์สายป่ากุ๊ก หมู่ 7 ถึงบ้านก๊อใต้ หมู่ 11ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ลงจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชีดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ใช้จ่ายเงินสะสม)ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 เชื่อมซอย 5 หมู่ 5ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ยกเลิกโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 3/1 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.67 ประจำเดือน มกราคม 2567ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว ระบบประปาหมู่บ้าน ม.10ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3ดาวน์โหลด
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกลำเหมืองสายป่าสุสานใหม่ หมู่ที่ 9 เชื่อม 4ดาวน์โหลด
ประกาศตรวจรับพัสดุรโครงการขุดลอกลำเหมืองสายหม่อนน้อยสอง หมู่ที่ 9ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566)ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8ดาวน์โหลด
1234567

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง