1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ชื่อเรื่องไฟล์
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุดาวน์โหลด
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564ดาวน์โหลด
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง