ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง