รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ส่งน้ำอุปโภค หมู่ที่ 6

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ส่งน้ำอุปโภค ให้กับบ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 จำนวน 5,000 ลิตร เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง