รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ดับไฟไหม้ป่า

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ดับไฟไหม้ป่า บริเวณศาลเจ้าพ่อม่อนแดง บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอเทิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เทิง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง