รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมไฟสาธารณะ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 และ 9

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมไฟสาธารณะ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 และบ้านสันทราย หมู่ที่ 9 จำนวน 6 จุด เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง