รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

งานป้องกันและบรรเทาฯดับไฟไหม้บ่อขยะ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ดับไฟไหม้บ่อขยะ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง