รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

งานป้องกันและบรรเทาฯออกพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้วัชพืช บริเวณป่าชุมชนผาช่อ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง