รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ดับไฟป่าบ้านโป่งช้างหมู่ที่ 6

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกพื้นที่ดับไฟไหม้วัชพืชข้างทาง บริเวณหน้าป่าสุสานบ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2567

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง