รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

งานป้องกันฯออกพื้นที่ดับไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่บ้านเชียงเคี่ยนเหนือ หมู่ที่ 10

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ดับไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่บ้านเชียงเคี่ยนเหนือ หมู่ที่ 10 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยอนุรักษ์ป่าฯ และจนท.ป่าไม้ รวมจำนวน 17 นาย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง