รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสาร การติดตามข่าวสาร และเพื่อส่งเสริมให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาล

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง