รายละเอียด ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเชียงเคี่ยน

1.ป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8

2.ศาลเจ้าพ่อม่อนแดง บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1

3.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง บ้านสันทราย หมู่ที่ 9

image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง