รายละเอียด ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าพ่อม่อนแดง

ตั้งอยู่ข้างทางอำเภอเทิง - เชียงราย อยู่ใน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประวัติ 

 เจ้าพ่อม่อนแดงเป็นหน่อเชื่อเจ้าของล้านนาเป็นนักรบ(ทหาร)ผู้กอบกู้หัวเมืองล้านนาหลายหัวเมือง มีพระบิดานามว่า ตังชู หรือ อิงชูมี เชื้อสายมาจากพญาขอม พระมารดานามว่า เจ้าหญิง จัดถา หรือ จันทรา เป็นเจ้าหญิงฝ่ายเหนือ ณ ที่ดอยแห่งนี้มีชื่อว่า ดอย อ่างช้าง มีประวัติเล่าว่า เมื่อครั้งเจ้าพ่อม่อนแดงได้รับคำบัญชาจากพญาเจ้าเมือง (เจ้าผู้ครองนครเมืองเชียงราย) นำกองทัพไปช่วยพญาเมืองน่านปราบกบฏ ครั้นเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจก็ได้เดินทางกลับนครเชียงราย ระหว่างทางได้นำทัพมาพัก ณ ดอยอ่างช้าง (บริเวณศาลแห่งนี้) ระหว่างที่พักค่าย พระอนุชาคิดกบฏรอบปลงพระชนม์ โดยให้ทหารวางยาพิษในเครื่องเสวย พร้อมทั้งใส่ยาพิษให้เหล่าทหารกิน เจ้าพ่อม่อนแดงก็ได้เสียชีวิตพร้อมเหล่าทหาร ณที่แห่งนี้พร้อมทั้ง ช้าง ม้า ทั้งหมด

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง