ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร

ท่องเที่ยว/ร้านค้า/OTOP

ข้อมูลแผนเทศบาล

รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานกิจการสภา

งานบริการประชาชน

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชาชน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน : มุ่งมั่น สร้างสรรค์เพื่อปวงประชา แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้บริหารเทศบาล
image description
  • นายบุญมี ใจอ้าย
  • นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน
  • 081-3872955
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
image description
  • นายกิตติพงษ์ โยนิจ
  • ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
  • 093-2214477
พนักงานดีเด่นประจำปี 2566
image description
  • นางสาวปทิตตา พาระคุณ
  • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รางวัลความภาคภูมิใจ
image description

รางวัลชนะเลิศ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2558 ประเภทเทศบาลขนาดเล็ก

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
facebook เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A) ทาง facebook Messenger เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
LINE เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลการใช้งานเว็บ

ข่าวสาร เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ดูรายละเอียดทั้งหมด

ข่าวสาร เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

ลำดับที่ ประกาศเรื่อง รายละเอียดข้อมูล วันที่ประกาศ
1 คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน รายละเอียด 13/06/2024
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุสาธารณภัย รายละเอียด 13/06/2024
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลเชียงเคี่ยน รายละเอียด 13/06/2024
4 วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รายละเอียด 13/06/2024
5 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน รายละเอียด 13/06/2024
6 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเชียงเคี่ยน รายละเอียด 12/06/2024
7 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2567 รายละเอียด 10/06/2024
8 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม 9 เมษายน 2567 รายละเอียด 06/06/2024
9 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม 17 เมษายน 2567 รายละเอียด 06/06/2024
10 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม 6 มิถุนายน 2567 รายละเอียด 06/06/2024
ดูรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

ลำดับที่ ประกาศเรื่อง รายละเอียดข้อมูล วันที่ประกาศ
1 แบบคำขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง รายละเอียด 19/01/2024
2 (3)เอกสารขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรรายกลุ่ม กฟภ.พก.02 สำหรับหัวหน้ากลุ่ม พร้อมรายบุคคล(2) รายละเอียด 26/11/2022
3 (1)ใบคำร้องงานสาธารณูปโภค(ซ่อมไฟสาธารณะ/ประปา)ขอช่างปฏิบัติงาน/สำรวจไฟเกษตร รายละเอียด 26/11/2022
4 ใบคำร้องทั่วไป รายละเอียด 26/11/2022
5 (2)ขอไฟฟ้าการเกษตร กฟภ.พก01รายบุคคลสำหรับรายเดียวและรายกลุ่ม รายละเอียด 26/11/2022
6 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ รายละเอียด 23/09/2022
7 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียด 23/09/2022
8 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียด 23/09/2022
9 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละเอียด 23/09/2022
ดูรายละเอียดทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมเทศบาล

ต้นแบบป่าชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเคี่ยน พื้นป่าต้นแบบป่าชุมชน เป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาหาร ของคนและสัตว์ป่าที่อยู่ร่วมกันได้

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 65 หมู่ 7 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230

นักเรียน ศพด.ทต.เชียงเคี่ยน ร่วมร้องเพลง ค่าน้ำนม

ค่าน้ำนม by นักเรียน ศพด.ทต.เชียงเคี่ยน

image description